Givarteneste

Givarteneste

Publisert: 28.03.2019
Oppdatert: 02.04.2019

BARN OG UNGE!

Bli fast givar!

 

Sokneråda i Sogndal og Leikanger ynskjer ei felles satsing for born og unge, og har etablert ei ordning for felles, fast givarteneste. Ei slik givarteneste kan gi kyrkjelydane økonomisk stabilitet og rom til å satse på barne- og ungdomsarbeidet i Nye Sogndal kommune.

Meir info finn du her

 

Mange er med som frivillige medarbeidarar eller ber for arbeidet.
Det trengst også økonomiske midlar.

Vil du bli med?

Bruk kontonr. 3705.19.42087, merk med GIVAR.