I samband med situasjonen kring korona-viruset, er det ein del informasjon å forhalde seg til frå både myndigheter og oss i kyrkja. Vi har samla alle artiklane vi har på våre nettsider kring dette temaet på ei eiga side, som du finn her.

 

Arkeologisk utgraving på Stedje kyrkjegard


Universitetsmuseet i Bergen skal gjere ei arkeologisk utgraving på Stedje før gravplassen kan utvidast. Dei skal bruke ca. 14 dagar på jobben, o...

Les meir

 

 

Arkeologisk utgraving på Stedje kyrkjegard


Universitetsmuseet i Bergen skal gjere ei arkeologisk utgraving på Stedje før gravplassen kan utvidast. Dei skal bruke ca. 14 dagar på jobben, o...

Les meir

 

 

Tal frammøtte ved tenester i kyrkjene. Oppdatert 19. juni


Vi er no godt i gang med gudstenester og andre kyrkjelege tenester i kyrkjene våre. Frå 15. juni har regjeringa opna for inntil 200 deltakarar, men i...

Les meir

 

 

Tal frammøtte ved tenester i kyrkjene. Oppdatert 19. juni


Vi er no godt i gang med gudstenester og andre kyrkjelege tenester i kyrkjene våre. Frå 15. juni har regjeringa opna for inntil 200 deltakarar, men i...

Les meir

 

 

Alle konfirmasjonar i Sogndal er utsette til hausten


Det er no fastsett nye datoar for konfirmasjonar i Sogndal kommune i oktober 2020.

Les meir

 

 

Alle konfirmasjonar i Sogndal er utsette til hausten


Det er no fastsett nye datoar for konfirmasjonar i Sogndal kommune i oktober 2020.

Les meir

 

 

Bøn i ei vanskeleg tid


Ver gjerne med oss og be denne bøna:  Herre Jesus Kristus, Du lækte sjuke og tok deg av dei som var hjelpelause....

Les meir

 

 

Bøn i ei vanskeleg tid


Ver gjerne med oss og be denne bøna:  Herre Jesus Kristus, Du lækte sjuke og tok deg av dei som var hjelpelause....

Les meir

 
 

Leikanger kyrkje er låst

Av smittevernomsyn vert Leikanger kyrkje inntil vidare låst når det ikkje er arrangement i kyrkja.

Les meir

 

LUKAS-EVANGELIET PÅ LETTLEST NORSK I ENGELSKYRKJA

For fyrste sommaren sidan 2. verdskrig vert det ikkje engelske prestar i engelskkyrkja i år.

Les meir

 

Til dykk som kjøpte PÅSKETIDSVANDRING.

Balestrand sokneråd vedtok i møte 11. juni å gje overskotet av sal av Påsketidvandring – VIA LUCIS til Det norske misjonsselskap i samband ...

Les meir