I samband med situasjonen kring korona-viruset, er det ein del informasjon å forhalde seg til frå både myndigheter og oss i kyrkja. Vi har samla alle artiklane vi har på våre nettsider kring dette temaet på ei eiga side, som du finn her.

 

Ledig kontorlokale


3-4 ledige kontor i 2.etasje

Les meir

 

 

Ledig kontorlokale


3-4 ledige kontor i 2.etasje

Les meir

 

 

Streaming av konfirmasjonsgudstenester


Vi har fått ein del spørsmål om vi kjem til å streame konfirmasjonsgudstenester frå våre kyrkjer.

Les meir

 

 

Streaming av konfirmasjonsgudstenester


Vi har fått ein del spørsmål om vi kjem til å streame konfirmasjonsgudstenester frå våre kyrkjer.

Les meir

 

 

Biskop Halvor Nordhaug oppmodar kyrkjelydene til deltaking TV-aksjonen 2020


«Et hav av muligheter!» Dette er namnet på TV-aksjonen i 2020. Sjølve aksjonsdagen er 18. oktober, men den digitale innsamlinga startar allereie 5. o...

Les meir

 

 

Biskop Halvor Nordhaug oppmodar kyrkjelydene til deltaking TV-aksjonen 2020


«Et hav av muligheter!» Dette er namnet på TV-aksjonen i 2020. Sjølve aksjonsdagen er 18. oktober, men den digitale innsamlinga startar allereie 5. o...

Les meir

 

 

Uttale frå dei tilsette i Kyrkja i Sogndal


Etter mykje uro i ulike media dei siste dagane, har dei tilsette i Kyrkja i Sogndal vore samla til ein open og ærleg samtale.

Les meir

 

 

Uttale frå dei tilsette i Kyrkja i Sogndal


Etter mykje uro i ulike media dei siste dagane, har dei tilsette i Kyrkja i Sogndal vore samla til ein open og ærleg samtale.

Les meir

 
 

Hjelp Stedjetunet med kjøp av inventar til forsamlingslokalet

Styret i Stedjetunet har sett i gong ein ny spleiseaksjon på nettet for å samla inn pengar til det nye forsamlingslokalet i Stedjetunet.

Les meir

 

Fruktbart samarbeid

Ung Messe på Sygna

Les meir

 

Tid for tru i Balestrand hausten 2020

Velkomen til å bli med på ein ny runde med TID FOR TRU. Denne hausten skal vi ta føre oss Johannes openberring. Det er ei bok som var til t...

Les meir

 

Leikanger kyrkje er låst

Av smittevernomsyn vert Leikanger kyrkje inntil vidare låst når det ikkje er arrangement i kyrkja.

Les meir