Balestrand sokn


Balestrand kyrkjelyd sin visjon er "Å dele den gode skatten" (jf. 2.Tim 1,14)

Visjonen til Balestrand kyrkjelyd vert konkretisert gjennom desse hovedpunkta:

  • Å bevare dei døypte i si dåpspakt
  • Å kalle menneske i Balestrand til tru på Jesus Kristus og teneste for han
  • Å gjere kyrkjelyden merksam på og utruste til sitt diakonale ansvar i nærmiljøet
  • Å gjere kyrkjelyden merksam på sitt verdsvide misjonsansvar
  • Å utvikle nådegåver og naturgåver til beste for heile Kristi lekam

Heile verksemdsplanen slik han vart vedteken på soknemøte i juni 2004 kan lastast ned her.

Klikk her for oppdatert gudstenesteliste for Balestrand sokn

 

Sjå videohelsing på 17. mai!

GRATULERER MED DAGEN! Kyrkja i Sogndal helsar kyrkjelydane i kommunen med ei felles videohelsing. I knappe 12 minutt kan du vere med p...

Les meir

 

Årsrapport 2020 Balestrand sokn

PDF med siste årsrapport frå Balestrand sokneråd som både sokneråd og fellesråd.

Les meir

 

Endringar av tenester og tilbod i kyrkja. Oppdatert 8.mai

Vi kan med glede melde at mot slutten av mai vil vi i Sogndal gradvis starte med gudstenester att, i dei fleste av kyrkjene for inntil 50 p...

Les meir

 

Korona-krisa i Mali

Korona-viruset spreier seg no raskt på det afrikanske kontinentet. Balestrand kyrkjelyd har misjonsavtale i Mali via NMS og her kjem litt o...

Les meir

 

Balestrand kyrkjelyd på Facebook

I påska oppretta Balestrand sokneråd ei Facebookside. Du må ikkje vere Facebook-brukar for å lese desse sidene.

Les meir

 

Velkommen til påsketidsvandring ved kyrkja di

Fram til pinse vil det rundt kyrkjene våre vere høve til ei vandring med 14 stasjonar med tekstar om Jesu oppstode og håpet Jesus gjev oss....

Les meir

 

Tilbod om påsketidsvandring med 14 stasjonar til kyrkjelydar og fellesråd

Vi har i lag med Nordfjord-kunstnaren Magne V. Kristiansen utvikla ei PÅSKETIDSVANDRING med 14 stasjonar om Jesu oppstode og det håpet som ...

Les meir

 

Alle konfirmasjonar i Sogndal er utsette til hausten

Det er no fastsett nye datoar for konfirmasjonar i Sogndal kommune i oktober 2020.

Les meir

 

Tips til aktivitetar i heimen (oppdatert)

Det kan vere travelt, men også fint å ha «husarrest» i lag med eigne born. Her kjem nokre tips til store og små.

Les meir

 

Kyrkja i Balestrand nett no

Informasjon frå Balestrand sokneråd, diakoniutvalet og soknepresten i Balestrand, Kjetil Netland.

Les meir


Kontaktpersonar


Kyrkjetenar

Fisseha Weldeyohannes Andemichaiel

45027235

Send e-post

Organist

Ole Agnar Helland

98416333

Send e-post

Sokneprest

Kjetil Netland

57691680

+4791103134

Send e-post

Rådgjevar for gravplassforvaltning og IKT

Jostein Risa

57679985

92060832

Send e-post

Kyrkjelydspedagog

Magni Åm Risa

46697476

Send e-post