Balestrand sokn


Balestrand kyrkjelyd sin visjon er "Å dele den gode skatten" (jf. 2.Tim 1,14)

Visjonen til Balestrand kyrkjelyd vert konkretisert gjennom desse hovedpunkta:

  • Å bevare dei døypte i si dåpspakt
  • Å kalle menneske i Balestrand til tru på Jesus Kristus og teneste for han
  • Å gjere kyrkjelyden merksam på og utruste til sitt diakonale ansvar i nærmiljøet
  • Å gjere kyrkjelyden merksam på sitt verdsvide misjonsansvar
  • Å utvikle nådegåver og naturgåver til beste for heile Kristi lekam

Heile verksemdsplanen slik han vart vedteken på soknemøte i juni 2004 kan lastast ned her.

Klikk her for oppdatert gudstenesteliste for Balestrand sokn

137665

 

LUKAS-EVANGELIET PÅ LETTLEST NORSK I ENGELSKYRKJA

For fyrste sommaren sidan 2. verdskrig vert det ikkje engelske prestar i engelskkyrkja i år.

Les meir

 

Til dykk som kjøpte PÅSKETIDSVANDRING.

Balestrand sokneråd vedtok i møte 11. juni å gje overskotet av sal av Påsketidvandring – VIA LUCIS til Det norske misjonsselskap i samband ...

Les meir

 

Årsrapport 2020 Balestrand sokn

PDF med siste årsrapport frå Balestrand sokneråd som både sokneråd og fellesråd.

Les meir

 

Tal frammøtte ved tenester i kyrkjene. Oppdatert 19. juni

Vi er no godt i gang med gudstenester og andre kyrkjelege tenester i kyrkjene våre. Frå 15. juni har regjeringa opna for inntil 200 deltaka...

Les meir

 

Korona-krisa i Mali

Korona-viruset spreier seg no raskt på det afrikanske kontinentet. Balestrand kyrkjelyd har misjonsavtale i Mali via NMS og her kjem litt o...

Les meir

 

Balestrand kyrkjelyd på Facebook

I påska oppretta Balestrand sokneråd ei Facebookside. Du må ikkje vere Facebook-brukar for å lese desse sidene.

Les meir

 

Tilbod om påsketidsvandring med 14 stasjonar til kyrkjelydar og fellesråd

Vi har i lag med Nordfjord-kunstnaren Magne V. Kristiansen utvikla ei PÅSKETIDSVANDRING med 14 stasjonar om Jesu oppstode og det håpet som ...

Les meir

 

Alle konfirmasjonar i Sogndal er utsette til hausten

Det er no fastsett nye datoar for konfirmasjonar i Sogndal kommune i oktober 2020.

Les meir

 

Tips til aktivitetar i heimen (oppdatert)

Det kan vere travelt, men også fint å ha «husarrest» i lag med eigne born. Her kjem nokre tips til store og små.

Les meir

 

Kyrkja i Balestrand nett no

Informasjon frå Balestrand sokneråd, diakoniutvalet og soknepresten i Balestrand, Kjetil Netland.

Les meir


Kontaktpersonar


Kyrkjetenar

Fisseha Weldeyohannes Andemichaiel

45027235

Send e-post

Organist

Ole Agnar Helland

98416333

Send e-post

Sokneprest

Kjetil Netland

57691680

+4791103134

Send e-post

Rådgjevar for gravplassforvaltning og IKT

Jostein Risa

57679985

92060832

Send e-post

Kyrkjelydspedagog

Magni Åm Risa

46697476

Send e-post