Informasjon om kyrkjelydsbladene

Ynskjer du å bidra med stoff til våre kyrkjelydsblad?

Om Sogndal kyrkjelydsblad

Sogndal kyrkjelydsbladet kjem med omlag 4 nr. per år. Her får du artiklar om kva som går føre seg i kyrkjelydane, informasjon frå kyrkja, liste over døypte, vigde og døde, gudstenestene som ligg føre og nokon gode ord med deg på vegen vidare. Bladet vert fulldistribuert i Sogndal kommune og kan tingast av dei som bur andre stader i landet.

Redaktør for Sogndal kyrkjelydsblad er Hallgeir Øgaard Westli.

Utgivelsesplan 2019

Nr Stoffrist Distribusjon (ca. dato)
Nr 3 - Haustnummer 16. august 2019 23. september 2019
Nr 4 - Julenummer 8. november 2019 9. desember 2019

Har du noko du ynskjer å få med i Sogndal kyrkjelydsblad, send dette til post@sogndal.kyrkja.no innan stoffrist for det aktuelle bladet.

Om Leikanger kyrkjelydsblad

Leikanger kyrkjelydsbladet kjem med omlag 3 nr. per år. Her får du artiklar om kva som går føre seg i Leikanger, informasjon frå kyrkja, liste over døypte, vigde og døde, gudstenestene som ligg føre og nokon gode ord med deg på vegen vidare.

Redaktør for Leikanger kyrkjelydsblad er Sigrid Svartefoss.

Feil i soknerådslista for Fjærland i kyrkjelydsbladet

I desse dagar har det siste nummeret av Sogndal kyrkjelydsblad komen ut i postk...   Les meir...

Sommarnummer 2019 - Sogndal kyrkjelydsblad

   Les meir...

Påskenummer 2019 - Leikanger kyrkjelydsblad

   Les meir...

Påskenummer 2019 - Sogndal kyrkjelydsblad

   Les meir...

Julenummer 2018 - Sogndal kyrkjelydsblad

   Les meir...

Julenummer 2018 - Leikanger kyrkjelydsblad

   Les meir...

Haustnummer 2018 - Sogndal kyrkjelydsblad

   Les meir...

Sommarnummer 2018 - Kyrkjelydsblad for Sogndal

   Les meir...

Påskenummer 2018 - Kyrkjelydsbladet for Sogndal

   Les meir...

Julenummer 2017 - Leikanger kyrkjelydsblad

   Les meir...

Julenummer 2017 - Sogndal kyrkjelydsblad

   Les meir...

Haustnummer 2017 - Kyrkjelydsbladet for Sogndal

   Les meir...