Feil i soknerådslista for Fjærland i kyrkjelydsbladet

Feil i soknerådslista for Fjærland i kyrkjelydsbladet

Publisert: 04.10.2019
Oppdatert: 04.12.2019

I desse dagar har det siste nummeret av Sogndal kyrkjelydsblad komen ut i postkassene. I lista over dei nye sokneråda er det ei retting som ikkje er komen med.

Etter ei kontrollrekning, vart resultatet av soknerådsvalet i Fjærland noko annleis enn det som står oppført i Sogndal kyrkjelydsblad. Vi fekk diverre ikkje retta denne feilen før bladet gjekk i trykken.

Det rette resultatet til soknerådsvalet i Fjærland skal vere:

Faste medlemar 

BERIT CARLSEN ORHEIM, FJÆRLANDSFJORDEN 
HILDE SUPPHELLEN, SUPPHELLEVEGEN 
SIV JANE RAUBOTI, FJÆRLANDSFJORDEN 
SVERRE TUFTE MUNDAL, FJÆRLANDSFJORDEN 
GRETE MUNDAL, FJÆRLAND 
KARI BØYUM SKEIDE, BØYAVEGEN FJÆRLAND 
 

Varamedlemar 

*ANDERS BØYUM, BØYAVEGEN FJÆRLAND 
NILS DISTAD, FJÆRLANDSFJORDEN FJÆRLAND 
KLARA HEIMLID BØYUM, BØYAVEGEN FJÆRLAND 
JOSTEIN ØYGARD, FJÆRLAND 
ANDRÉ ØYGARD, SUPPHELLEVEGEN FJÆRLAND 

 

* 1. vara Anders Bøyum gjekk bort i midten av november. Rekkefølga på vara-medlemmer vert difor endra.