Born og unge


 

 

Trusopplæringa i Balestrand

Lurer du på kva som skjer i løpet av året, eller kva du som forelder eller fadder kan bidra med?

Les mer

 

Aktivitetar i Balestrand (0-6 år)

På same måte som vi treng mat og drikke for å vekse fysisk, treng vi «andeleg føde» for å vekse i trua. Dette er noko kyrkja tek på alvor, ...

Les mer

 

Babysong våren 2020

Vel møtt til babysong, alle foreldre som er heime med barnet i permisjon!

Les mer


Kontaktpersonar


Ungdomsprest

Andreas Danbolt

48188476

Send e-post

Trusopplærar

Birte Husum

92610554

Send e-post

Kyrkjelydspedagog

Magni Åm Risa

46697476

Send e-post