Kyrkja i Sogndal og Leikanger > Vigsel > Om vigsel i kyrkja

Innhaldet i vigselen

   Les meir...