Innhaldet i vigselen


 

Når det gjeld korleis ei vigsle føregår, sjå gjerne https://kyrkja.no/nb-NO/bryllup/, og då særleg dei blå boksane nederst, «Slik foregår vielsen» og «Vigselsliturgien». 

Dersom de ynskjer at dei frammøtte skal vere med å setje preg på hendinga, så er det rom for det – sjå då gjerne under «Valgmuligheter», lenke på den samme sida.  Kanskje ynskjer de at forlovarane skal lese bibeltekstar, eller de har planar om musikalske innslag? Dette er også ting vi kan snakke om når vi møtest til samtale. 

Tilbake