Vaksne og diakoni


 

Stille kveldar i Stedje kyrkje

Onsdag 2. september kl. 19.00 startar me opp att med ‘Stille kveld’ i Stedje kyrkje. Her blir det høve til å vera stille, kveikja lys, syng...

Les mer

 

Kyrkjelydstur og basar for kyrkjelydshytta avlyst

På grunn av utfrodringane rundt korona-pandemien, vert basaren til inntekt for Kyrkjelydshytta samt den årlege kyrkjelydsturen avlyst. ...

Les mer

 

Tankar frå ei stille natt

Ein tekst skrive av ei ung kvinne. Tankar til refleksjon.

Les mer

 

Diakoniutval perioden 2019-2023

Sokneråda i vårt fellesrådsområde har no valgt representantar til diakoniutvalet for perioden 2019 - 2023.

Les mer


Kontaktpersonar


Soknediakon

Gitte Therkelsen Torstad

+4757679985

+4797416519

Send e-post