I samband med situasjonen kring korona-viruset, er det ein del informasjon å forhalde seg til frå både myndigheter og oss i kyrkja. Vi har samla alle artiklane vi har på våre nettsider kring dette temaet på ei eiga side, som du finn her.

 

Medarbeidarfest i Stedje kyrkje


Til alle frivillige i kyrkja i Sogndal kommune: Vel møtt til medarbeidarfest onsdag 30. september i Stedje kyrkje!

Les meir

 

 

Medarbeidarfest i Stedje kyrkje


Til alle frivillige i kyrkja i Sogndal kommune: Vel møtt til medarbeidarfest onsdag 30. september i Stedje kyrkje!

Les meir

 

 

Uttale frå dei tilsette i Kyrkja i Sogndal


Etter mykje uro i ulike media dei siste dagane, har dei tilsette i Kyrkja i Sogndal vore samla til ein open og ærleg samtale.

Les meir

 

 

Uttale frå dei tilsette i Kyrkja i Sogndal


Etter mykje uro i ulike media dei siste dagane, har dei tilsette i Kyrkja i Sogndal vore samla til ein open og ærleg samtale.

Les meir

 

 

Stille kveldar i Stedje kyrkje


Onsdag 2. september kl. 19.00 startar me opp att med ‘Stille kveld’ i Stedje kyrkje. Her blir det høve til å vera stille, kveikja lys, syngja salmar ...

Les meir

 

 

Stille kveldar i Stedje kyrkje


Onsdag 2. september kl. 19.00 startar me opp att med ‘Stille kveld’ i Stedje kyrkje. Her blir det høve til å vera stille, kveikja lys, syngja salmar ...

Les meir

 

 

Kyrkjelydstur og basar for kyrkjelydshytta avlyst


På grunn av utfrodringane rundt korona-pandemien, vert basaren til inntekt for Kyrkjelydshytta samt den årlege kyrkjelydsturen avlyst. Klikk deg...

Les meir

 

 

Kyrkjelydstur og basar for kyrkjelydshytta avlyst


På grunn av utfrodringane rundt korona-pandemien, vert basaren til inntekt for Kyrkjelydshytta samt den årlege kyrkjelydsturen avlyst. Klikk deg...

Les meir

 
 

Hjelp Stedjetunet med kjøp av inventar til forsamlingslokalet

Styret i Stedjetunet har sett i gong ein ny spleiseaksjon på nettet for å samla inn pengar til det nye forsamlingslokalet i Stedjetunet.

Les meir

 

Fruktbart samarbeid

Ung Messe på Sygna

Les meir

 

Tid for tru i Balestrand hausten 2020

Velkomen til å bli med på ein ny runde med TID FOR TRU. Denne hausten skal vi ta føre oss Johannes openberring. Det er ei bok som var til t...

Les meir

 

Leikanger kyrkje er låst

Av smittevernomsyn vert Leikanger kyrkje inntil vidare låst når det ikkje er arrangement i kyrkja.

Les meir