Velkommen til påsketidsvandring ved kyrkja di


Rundt kyrkjene våre er det no sett opp plakatar til ei påsketidsvandring med 14 stasjonar med tekstar om Jesu oppstode og det håpet Jesus gjev oss.  ...

Les meir

 

 

Velkommen til påsketidsvandring ved kyrkja di


Rundt kyrkjene våre er det no sett opp plakatar til ei påsketidsvandring med 14 stasjonar med tekstar om Jesu oppstode og det håpet Jesus gjev oss.  ...

Les meir

 

 

Korleis lever vi i lag no?


Samlivsråd i koronatid. Ein artikkel frå Bjørgvin bispedøme.

Les meir

 

 

Korleis lever vi i lag no?


Samlivsråd i koronatid. Ein artikkel frå Bjørgvin bispedøme.

Les meir

 

 

Endringar av tenester og tilbod i kyrkja


Alle gudstenester og trusopplæringstiltak i Den norske kyrkja  i Sogndal kommune avlyste inntil vidare, men det finst alternative tilbod. Dåp og  vig...

Les meir

 

 

Endringar av tenester og tilbod i kyrkja


Alle gudstenester og trusopplæringstiltak i Den norske kyrkja  i Sogndal kommune avlyste inntil vidare, men det finst alternative tilbod. Dåp og  vig...

Les meir

 

 

Kyrkja i Sogndal nett no


Informasjon frå sokneråda, diakoniutvala og sokneprestane

Les meir

 

 

Kyrkja i Sogndal nett no


Informasjon frå sokneråda, diakoniutvala og sokneprestane

Les meir

 
 

Tankar frå ei stille natt

Ein tekst skrive av ei ung kvinne. Tankar til refleksjon.

Les meir

 

Tips til aktivitetar i heimen

Det kan vere travelt, men også fint å ha «husarrest» i lag med eigne born. Her kjem nokre tips til store og små.

Les meir

 

Kyrkjekontoret i Sogndal - delvis bemanna

Kyrkjekontoret i Sogndal er delvis bemanna, men me oppmodar folk om å fortrinnsvis ta kontakt pr. telefon eller e-post.

Les meir