Nye nettsider undervegs

Nye nettsider undervegs

Publisert: 07.01.2020
Oppdatert: 07.01.2020

I samband med kommunesamanslåinga, vil Sogndal kyrkjelege fellesråd om kort tid få nye nettsider.

Nettsidene våre vil framleis vere tilgjengelege på www.sogndal.kyrkja.no, men utsjånad og oppbygging vil vere noko endra. Overgangen til ny profil vil skje når dei nye nettsidene er klare.