Fjærland sokn


Foto: Hallgeir Øgaard Westli

Klikk her for oppdatert gudstenesteliste for Fjærland sokn

 

Sjå videohelsing på 17. mai!

GRATULERER MED DAGEN! Kyrkja i Sogndal helsar kyrkjelydane i kommunen med ei felles videohelsing. I knappe 12 minutt kan du vere med p...

Les meir

 

Endringar av tenester og tilbod i kyrkja. Oppdatert 8.mai

Vi kan med glede melde at mot slutten av mai vil vi i Sogndal gradvis starte med gudstenester att, i dei fleste av kyrkjene for inntil 50 p...

Les meir

 

Velkommen til påsketidsvandring ved kyrkja di

Fram til pinse vil det rundt kyrkjene våre vere høve til ei vandring med 14 stasjonar med tekstar om Jesu oppstode og håpet Jesus gjev oss....

Les meir

 

Korleis lever vi i lag no?

Samlivsråd i koronatid. Ein artikkel frå Bjørgvin bispedøme.

Les meir

 

Alle konfirmasjonar i Sogndal er utsette til hausten

Det er no fastsett nye datoar for konfirmasjonar i Sogndal kommune i oktober 2020.

Les meir

 

Tips til aktivitetar i heimen (oppdatert)

Det kan vere travelt, men også fint å ha «husarrest» i lag med eigne born. Her kjem nokre tips til store og små.

Les meir

 

Bøn i ei vanskeleg tid

Ver gjerne med oss og be denne bøna:  Herre Jesus Kristus, Du lækte sjuke og tok deg av dei som var hjelpelause....

Les meir

 

Fjærland sokneråd 2019 - 2023

Det nye soknerådet i Fjærland trådte i kraft 1.november 2019. Soknerådet blei konstituert på første møte.

Les meir

 

Diakoniutval perioden 2019-2023

Sokneråda i vårt fellesrådsområde har no valgt representantar til diakoniutvalet for perioden 2019 - 2023.

Les meir


Kontaktpersonar


Sokneprest

Mikael Peder Vevang Bruun

40609941

Send e-post

Ungdomsprest

Andreas Danbolt

48188476

Send e-post

Trusopplærar

Birte Husum

94798799

Send e-post

Kyrkjetenar

Einar Supphellen

95811655

Send e-post

Kyrkjetenar

Marianne Supphellen

92213740

Send e-post

Soknediakon

Gitte Therkelsen Torstad

+4757679985

+4797416519

Send e-post

Kantor

Hallgeir Øgaard Westli

94003834

47631853

Send e-post