Tilbod for aldersgruppa 0-6 år


 

Aktivitetar i Balestrand (0-6 år)

På same måte som vi treng mat og drikke for å vekse fysisk, treng vi «andeleg føde» for å vekse i trua. Dette er noko kyrkja tek på alvor, ...

Les mer

 

Babysong våren 2020

Vel møtt til babysong, alle foreldre som er heime med barnet i permisjon!

Les mer