Balestrand sokn


Balestrand kyrkjelyd sin visjon er "Å dele den gode skatten" (jf. 2.Tim 1,14)

Visjonen til Balestrand kyrkjelyd vert konkretisert gjennom desse hovedpunkta:

  • Å bevare dei døypte i si dåpspakt
  • Å kalle menneske i Balestrand til tru på Jesus Kristus og teneste for han
  • Å gjere kyrkjelyden merksam på og utruste til sitt diakonale ansvar i nærmiljøet
  • Å gjere kyrkjelyden merksam på sitt verdsvide misjonsansvar
  • Å utvikle nådegåver og naturgåver til beste for heile Kristi lekam

Heile verksemdsplanen slik han vart vedteken på soknemøte i juni 2004 kan lastast ned her.

Klikk her for oppdatert gudstenesteliste for Balestrand sokn

 

Velkommen til påsketidsvandring ved kyrkja di

Rundt kyrkjene våre er det no sett opp plakatar til ei påsketidsvandring med 14 stasjonar med tekstar om Jesu oppstode og det håpet Jesus g...

Les meir

 

Påskevandring i nærmiljøet

Avlyste påskesamlingar og stengde kyrkjer fører til ny kreativitet.

Les meir

 

Endringar av tenester og tilbod i kyrkja

Alle gudstenester og trusopplæringstiltak i Den norske kyrkja  i Sogndal kommune avlyste inntil vidare, men det finst alternative tilbod. D...

Les meir

 

Tilbod om påsketidsvandring med 14 stasjonar til kyrkjelydar og fellesråd

Vi har i lag med Nordfjord-kunstnaren Magne V. Kristiansen utvikla ei PÅSKETIDSVANDRING med 14 stasjonar om Jesu oppstode og det håpet som ...

Les meir

 

Alle konfirmasjonar i Sogndal er utsette til hausten

Det er no fastsett nye datoar for konfirmasjonar i Sogndal kommune i oktober 2020.

Les meir

 

Tips til aktivitetar i heimen

Det kan vere travelt, men også fint å ha «husarrest» i lag med eigne born. Her kjem nokre tips til store og små.

Les meir

 

Kyrkja i Balestrand nett no

Informasjon frå Balestrand sokneråd, diakoniutvalet og soknepresten i Balestrand, Kjetil Netland.

Les meir

 

Bøn i ei vanskeleg tid

Ver gjerne med oss og be denne bøna:  Herre Jesus Kristus, Du lækte sjuke og tok deg av dei som var hjelpelause....

Les meir

 

Trusopplæring i Balestrand

Lurer du på kva som skjer i løpet av året, eller kva du som forelder eller fadder kan bidra med?

Les meir


Kontaktpersonar


Kyrkjetenar

Fisseha Weldeyohannes Andemichaiel

45027235

Send e-post

Organist

Ole Agnar Helland

98416333

Send e-post

Sokneprest

Kjetil Netland

57691680

+4791103134

Send e-post

Rådgjevar for gravplassforvaltning og IKT

Jostein Risa

57679985

92060832

Send e-post

Kyrkjelydspedagog

Magni Åm Risa

46697476

Send e-post