Kyrkja i Sogndal og Leikanger > Forside

Påmelding til LysVaken 2019

Trusopplæringa inviterar alle 11-åringane (2008-kullet) i Sogndal og Leikanger ...   Les meir...

Salmekveld med Helge Gudmundsen i Stedje kyrkje

Helge Gudmundsen er ein kjent profil frå NRK radio gjennom mange år med annsvar...   Les meir...

Konsert med Dora David i Leikanger kyrkje

Fredag 22. November er du hjarteleg velkommen til ei flott konsertoppleving i L...   Les meir...

Feil i soknerådslista for Fjærland i kyrkjelydsbladet

I desse dagar har det siste nummeret av Sogndal kyrkjelydsblad komen ut i postk...   Les meir...

Kvardagstru hausten 2019

I haust er vi i gong med ein ny runde med kvardastru. Samlingane blir på høgsku...   Les meir...

Stille kveldar i Stedje kyrkje

Onsdag 6.november er det Stille kveld i Stedje kyrkje.    Les meir...

Resultat av soknerådsvalet

   Les meir...

Babysong hausten 2019

Vel møtt til babysong, alle foreldre som er heime med barnet i permisjon!    Les meir...

Handlingsplan for frivillige

I 2017 utarbeidde kyrkjekontoret ein strategi for oppfølging av frivillige meda...   Les meir...

Velkommen til Birte Husum

Måndag 5. august starta Birte Husum sin jobb hjå oss. Ho skal vere vikar for tr...   Les meir...

Givarteneste

   Les meir...

Årsmelding for Stedje sokn 2018

Årsmeldinga for Stedje sokn 2018 kan lesast i pdf-format her .     Les meir...

Ikkje set gravlys utanfor lukka lykter

Vi ber om at gravlys ikkje vert sett opp utanfor lukka lykter på kyrkjegardane ...   Les meir...

Kirkens SOS har fått nytt telefonnr.

   Les meir...