Kyrkja i Sogndal og Leikanger > Forside

Resultat av soknerådsvalet

   Les meir...

Velkommen til medarbeidarfest!

Dette er ein invitasjon til deg som har gjort ein frivillig innsats - stor elle...   Les meir...

Babysong hausten 2019

Vel møtt til babysong, alle foreldre som er heime med barnet i permisjon!    Les meir...

Orgelkonsert med Hallgeir Øgaard Westli

   Les meir...

Handlingsplan for frivillige

I 2017 utarbeidde kyrkjekontoret ein strategi for oppfølging av frivillige meda...   Les meir...

Velkommen til Birte Husum

Måndag 5. august starta Birte Husum sin jobb hjå oss. Ho skal vere vikar for tr...   Les meir...

Feil i gudstenestelista i Kyrkjelydsbladet

Det har diverre sneke seg inn nokre feil i gudstenestelista for august i det si...   Les meir...

Konfirmantpåmelding 2020 Framleis open!!!

   Les meir...

Parkering ved tinghusa

   Les meir...

Sommarhelsing til alle frivillige medarbeidarar

   Les meir...

Kyrkjevalet - kandidatlister

Klikk her for kandidatlister for kyrkjevalet 2019.    Les meir...

Kyrkjevalet - praktisk informasjon

Klikk her for praktisk informasjon kring kyrkjevalet 2019.    Les meir...

Givarteneste

   Les meir...

Årsmelding for Stedje sokn 2018

Årsmeldinga for Stedje sokn 2018 kan lesast i pdf-format her .     Les meir...

Takk til Monica

   Les meir...

Nye nettsider

Nettsidene til Sogndal og Leikanger kyrkjelege fellesråd har i dag fått ny drak...   Les meir...