Kyrkja i Sogndal og Leikanger > Forside

Sogndal songlag 140-år - musikalsk festhelg - konsert i Stedje kyrkje

Koret inviterer til festkonsert i Blaoboxen laurdag 8. februar, og kyrkjekonser...   Les meir...

Velkommen til Stille kveld i Stedje kyrkje

Onsdag 22.januar er det Stille kveld i Stedje kyrkje.    Les meir...

Orgelkonsert med Kåre Nordstoga i Stedje kyrkje

Haarklou-festivalen går av stabelen frå 31. januar til 2. februar. Fredag 31. j...   Les meir...

Nye nettsider undervegs

I samband med kommunesamanslåinga, vil Sogndal kyrkjelege fellesråd om kort tid...   Les meir...

Nye Sogndal kyrkjelege fellesråd

Samanslåinga av Leikanger, Balestrand og Sogndal kommunar frå 01.01.2020 får og...   Les meir...

Diakoniutval for 2019-2023

Sokneråda i vårt fellesrådsområde har no valgt representantar til diakoniutvale...   Les meir...

Julekonsertar i våre kyrkjer

Adventstida er like om hjørnet, og i år som tidlegare år er det mange mogleghei...   Les meir...

Feil i soknerådslista for Fjærland i kyrkjelydsbladet

I desse dagar har det siste nummeret av Sogndal kyrkjelydsblad komen ut i postk...   Les meir...

Kvardagstru hausten 2019

I haust er vi i gong med ein ny runde med kvardastru. Samlingane blir på høgsku...   Les meir...

Resultat av soknerådsvalet

   Les meir...

Babysong hausten 2019

Vel møtt til babysong, alle foreldre som er heime med barnet i permisjon!    Les meir...

Handlingsplan for frivillige

I 2017 utarbeidde kyrkjekontoret ein strategi for oppfølging av frivillige meda...   Les meir...

Velkommen til Birte Husum

Måndag 5. august starta Birte Husum sin jobb hjå oss. Ho skal vere vikar for tr...   Les meir...

Givarteneste

   Les meir...

Årsmelding for Stedje sokn 2018

Årsmeldinga for Stedje sokn 2018 kan lesast i pdf-format her .     Les meir...

Ikkje set gravlys utanfor lukka lykter

Vi ber om at gravlys ikkje vert sett opp utanfor lukka lykter på kyrkjegardane ...   Les meir...