Påmelding til dåpInformasjon


Orientering om dåpen

For å starte utfyllinga trengs eit 11-sifra fødselsnummer. Dersom de ikkje har barnet sitt fødselsnummer, kan de bruke dykkar eige. De vil motta ei kode på sms for å gå vidare i prosessen.

Vel kyrkje og to datoar der det er ledig plass.
I første omgang er det nok å fylle ut namn på barnet og kontaktinformasjon til dykk foreldre. Har de endå ikkje bestemt namn på barnet, kan de likevel sende påmeldinga.
Etter at dato for dåp er bekrefta, kan de seinare gå til "Jeg vil åpne en registrering", og oppdatere innholdet med for eksempel fadrar. Bruk same person - og telefonnummer som ved første innlogging.
Opplysningene som vi samlar inn i samband med dåpen vil bli benytta i samband med oppfølgjing av dåpen.