Stille kveldar i Stedje kyrkje


Onsdag 22.januar er det Stille kveld i Stedje kyrkje.

 

Meir enn nokon gong treng me stilla og rom for refleksjon. Mange av oss lengtar etter å få meir tid til å roe ned og kjenne etter korleis me har det. Men det er så mykje i samfunnet vårt som motarbeider det, - og som me så lett vert påverka av. Dette er ein av grunnane til at Astrid Bondevik saman med bror sin, Stein, har teke initiativ til desse kveldane.

Innholdet i kvelden er enkelt bygd opp med sang av salmar, veksellesing av eldgamle bøner og 10 minutt stillheit.

Bønene er henta frå Bibelen, brukt på Jesus si tid og vidareført i den kristne kyrkja. Å be Guds ord er tidlaust og slitesterkt og bønene kan me be uavhengig av våre eigne stemningar og kjensler – dei rommer heile menneske.

Stunda med stillheit kan du bruke slik du sjølv har behov for; reflektere, meditere, kvile auga på altertavla og glasmåleria, kveikje eit lys eller studere dikt og bøner bak i salmeboka. Det står så mykje fint i salmeboka, og det flotte kyrkjerommet innbyr til stillheit.

Kjenner du at dette kan vere noko for deg håpar eg du tek sjansen på å komme, sjølv om du opplever at det er ein terskel å gå inn kyrkjedøra. Me ynskjer at alle som lengtar etter ei stille stund i kyrkja kan oppleve kyrkja som ein fri-plass der det er godt å vere akkurat slik du er og har det.

Tidspunkta for samlingane i vår er:

  • 22. januar
  • 19. februar
  • 18. mars
  • 15. april
  • 13. mai
  • 10. juni

Alle kveldar kl 19.00.

Velkommen!

Tilbake