Kyrkja i Sogndal og Leikanger > Råd og utvalg

Nye Sogndal kyrkjelege fellesråd

Samanslåinga av Leikanger, Balestrand og Sogndal kommunar frå 01.01.2020 får og...   Les meir...

Felles plan for diakoni i Sogndal kommune

   Les meir...

Diakoniutval for 2019-2023

Sokneråda i vårt fellesrådsområde har no valgt representantar til diakoniutvale...   Les meir...

Leikanger sokneråd 2019 - 2023

Soknerådet i Leikanger sokn er no konstituert. For perioden 2019 - 2023 vert so...   Les meir...

Fjærland sokneråd 2019 - 2023

Soknerådet i Fjærland sokn er no konstituert. For perioden 2019 - 2023 vert sok...   Les meir...

Norum sokneråd 2019 - 2023

Soknerådet i Norum sokn er no konstituert. For perioden 2019 - 2023 vert sokner...   Les meir...

Stedje sokneråd 2019 - 2023

Soknerådet i Stedje sokn er no konstituert. For perioden 2019 - 2023 vert sokne...   Les meir...

Kaupanger sokneråd 2019 - 2023

Soknerådet i Kaupanger sokn er no konstituert. For perioden 2019 - 2023 vert so...   Les meir...

Resultat av soknerådsvalet

   Les meir...

Sokneråda i Sogndal og Leikanger 2019 - 2023

   Les meir...