Sogndal og Leikanger kyrkjelege fellesråd i perioden 2015-2019

Sogndal og Leikanger kyrkjelege fellesråd i perioden 2015-2019

Publisert: 26.04.2017
Oppdatert: 22.10.2019

Sogndal og Leikanger kyrkjelege fellesråd i perioden 2015 - 2019

Per Hilleren - repr. for Stedje sokn - leiar

Einar Skeie - repr. for Kaupanger sokn

Rønnaug Dahl - repr. for Norum sokn

Nils Skeide - repr. frå Fjærland sokn

Bjørg Anda - repr. frå Leikanger sokn

Cecilie Njøs - kommunal representant frå Leikanger kommune

Christen Knagenhjelm - kommunal representant frå Sogndal kommune

Kjell Olav Høstaker Nordheim - Prest

Jorunn Merete Haukås-Eide - kyrkjeverje og sekretær for fellesrådet