Kvardagstru hausten 2019

Kvardagstru hausten 2019

Publisert: 01.10.2019
Oppdatert: 28.10.2019

I haust er vi i gong med ein ny runde med kvardastru. Samlingane blir på høgskulen, og er ope for alle.

Stedje sokneråd og studentpresten er arrangør, og det kristne studentlaget deltek. For dei som har høve til det kan ein starte med middag i kantina frå kl. 15.

Undervisning er i 1.etg. på Campus Sogndal frå kl. 16.15 - 17.00 og vert på desse datoane:

  • 15. oktober v/Andreas Danbolt
  • 29. oktober v/Astrid Bondevik
  • 12. november v/Gitte Th. Torstad
  • 26. november v/Mikael Bruun
  • 10. desember v/Knut Erlend Rossvold

Fyrste samling har temaet "Kva er eigentleg bøn?"

Dei andre samlingane vil ta føre seg like tame omkring kristen tru og praksis belyst frå ulike foredragshaldarar. Guds bilete ved Astrid Bondevik, Diakonal livsstil ved Gitte Th.Torstad, Bøneliv ved Mikael Bruun, og Sosialt entreprenørskap -business with a mission ved Knut Erlend Rossvold.

Velkommen!