Stille kveldar i Stedje kyrkje

Stille kveldar i Stedje kyrkje

Publisert: 01.10.2019
Oppdatert: 06.11.2019

Onsdag 6.november er det Stille kveld i Stedje kyrkje.

I ei tid prega av travelheit og mange inntrykk ynskjer me å ha ein kveld med fokus på gamle bøner henta frå Bibelen og stillheit. Kjenner du at dette kan vere godt for deg er du velkommen til kyrkje kl 19.00.

Dette er samlingar som Astrid Bondevik og Stein Bondevik har teke initiativ til. Det vert samling ca ein gong pr mnd.

Onsdag 6. november kl. 19.00 vert det ein ‘Stille kveld’ i kyrkja der fokuset vil vera på det rolege og det lågmælte. Me vil bruka tid på å vera stille, kveikja lys, syngja salmar og be tidebøner. Samlinga er for deg som tykkjer det er mykje prat og uro i kvardagen, og kjenner at det kan vera godt å kvila i kyrkjerommet. Opplegget varer i 40 minuttar.

Neste samling blir 4. desember

Velkommen!