Fjærland sokneråd 2019 - 2023

Fjærland sokneråd 2019 - 2023

Publisert: 06.12.2019
Oppdatert: 06.12.2019

Soknerådet i Fjærland sokn er no konstituert. For perioden 2019 - 2023 vert soknerådet slik som oppsatt under.

  Namn Verv E-post Telefon
1 Berit Carlsen Orheim Skrivar, representant i fellesrådet bcorheim@gmail.com +47 995 97 871
2 Hilde Supphellen Kasserar hilde.su@online.no +47 902 05 232
3 Siv Jane Rauboti Leiar, representant i diakoniutvalet rauboti@gmail.com +47 913 05 188
4 Sverre Tufte Mundal Nestleiar, representant til redaksjonsnemda for Kyrkjelydsbladet, vararepresentant til fellesrådet sve-mun@online.no +47 958 76 855
5 Grete Mundal Representant i trusopplæringsutvalet gretemundal@hotmail.no +47 991 23 153
6 Kari Bøyum Skeide Plakatansvarleg, Vararepresentant i diakoni- og trusopplæringsutvalet karsskei@hotmail.com +47 905 19 063
         
*1. vara *Anders Bøyum      
2. vara Nils Distad      
3. vara Klara Heimlid Bøyum      
4. vara Jostein Øygard      
5. vara André Øygard      

* 1. vara Anders Bøyum gjekk bort i midten av november 2019. Rekkefølga på vara-medlemmar vert difor i praksis endra ved at 2. vara blir 1. vara, 3. vara blir 2. vara osb.