Norum sokneråd 2019 - 2023

Norum sokneråd 2019 - 2023

Publisert: 06.12.2019
Oppdatert: 06.12.2019

Soknerådet i Norum sokn er no konstituert. For perioden 2019 - 2023 vert soknerådet slik som oppsatt under.

  Namn Verv E-post Telefon
1 Heidi Fondenes Skrivar, vara til diakoniutvalet    
2 Magne Ahlin Leiar, representant i fellesrådet    
3 Gunn Kjersti Bårdgard Nestleiar, vararepresentant i fellesrådet    
4 Gunnhild Øvretun Kasserar, representant i diakoniutvalet    
5 Vegard Sætre Dugnadskoordinator    
6 Sigrid Mari-Ann Brusegard Hovden Medlem i trusopplæringsutvalet    
         
1. vara Rune Haug Vara til trusopplæringsutvalet    
2. vara Tordis Slinde      
3. vara Gerd Margot Aasen      
4. vara Per Magne Fimreite      
5. vara John Lidal      

Representant i redaksjonsnemda for Kyrkjelydsbladet: Rønnaug Dahl