Stedje sokneråd 2019 - 2023

Stedje sokneråd 2019 - 2023

Publisert: 06.12.2019
Oppdatert: 06.12.2019

Soknerådet i Stedje sokn er no konstituert. For perioden 2019 - 2023 vert soknerådet slik som oppsatt under.

  Namn Verv E-post Telefon
1 Helge Torstad Leiar    
2 Per Hilleren Representant til fellesrådet    
3 Kari Torhild Kvåle Nestleiar, representant i ungdomsarbeidarutvalet    
4 Hans Magne Kvåle Representant i trusopplæringsutvalet    
5 Bjørn Skjeldestad Representant i styret for kyrkjelydshytta, Vararepresentant til fellesrådet    
6 Bente Karin Vatlestad Representant i diakoniutvalet    
7 Berit Amundsen Sekretær, Vararepresentant til redaksjonsnemda i Kyrkjelydsbladet    
8 Eldbjørg Reppen Ølnes Vararepresentant i diakoniutvalet    
         
1. vara Sigfred Stenehjem      
2. vara Lars Helge Flugheim Vararepresentant til styret for kyrkjelydshytta    
3. vara Aashild Vikdal Vararepresentant til trusopplæringsutvalet    
4. vara Oddbjørg Borgny Uglum Vararepresentant i ungdomsarbeidarutvalet    
5. vara Ingunn Karin Torstad Løvik Representant i redaksjonsnemnda for Kyrkjelydsbladet    

Kasserar: Leif Arne Nordheim, ikkje medlem i soknerådet