Kaupanger sokneråd 2019 - 2023

Kaupanger sokneråd 2019 - 2023

Publisert: 04.12.2019
Oppdatert: 06.12.2019

Soknerådet i Kaupanger sokn er no konstituert. For perioden 2019 - 2023 vert soknerådet slik som oppsatt under.

  Namn Verv E-post Telefon
1 Einar Skeie Leiar eiske@online.no +47 48 22 09 11
2 Rasmus Stokke Skrivar rasmus.stokke@hvl.no +47 95 15 43 32
3 May Kristel Bødal Nestleiar, medlem til fellesrådet maykristel75@gmail.com +47 90 20 42 28
4 Margunn Lomheim Medlem, medlem til diakoniutvalet lomheim@start.no +47 48 00 11 57
5 Terje Hauståker Kasserar terjehaust@gmail.com +47 97 19 02 27
6 Marie Bukholm Medlem, Varamedlem til fellesrådet og medlem i trusopplæringsutvalet marie_bukholm@hotmail.com +47 91 36 26 36
         
1. vara Inger Johanne Talle Varamedlem til trusopplæringsutvalet ingen.joh@hotmail.com +47 47 64 15 16
2. vara Anny Hofsvik Varamedlem til Diakoniutvalet a-hofsvi@online.no +47 97 59 97 14
3. vara Britt Elin Ytri   beyttri@icloud.com +47 41 52 52 13
4. vara Erling Aune Medlem i redaksjonsnemnda for Kyrkjelydsbladet e-aune@online.no +47 95 40 32 82
5. vara Svanhild Karin Breisnes   rchbrei@online.no +47 95 76 16 96