Norum sokneråd, 2019 - 2023

Norum sokneråd, 2019 - 2023

Publisert: 04.10.2019
Oppdatert: 04.10.2019

Det nye soknerådet i Norum trer i kraft 1.november 2019. Soknerådet konstituerer seg på første møte

Faste medlemar

HEIDI FONDENES, NORNES
MAGNE AHLIN, NORAFJORDVEGEN
GUNN KJERSTI BÅRDGARD, ØVSTEDALSVEGEN
GUNNHILD ØVRETUN, NORNES
VEGARD SÆTRE, NORNES
SIGRID MARI-ANN BRUSEGARD HOVDEN, ØVSTEDALSVEGEN 


Varamedlemar

RUNE HAUG, FIMREITEVEGEN
TORDIS SLINDE, NORNESHAUGANE
GERD MARGOT AASEN, NORNESHAUGANE
PER MAGNE FIMREITE, FIMREITEVEGEN
JOHN LIDAL, NORAFJORDVEGEN