Leikanger sokneråd, 2019 - 2023

Leikanger sokneråd, 2019 - 2023

Publisert: 04.10.2019
Oppdatert: 04.10.2019

Det nye soknerådet i Leikanger trer i kraft 1.november 2019. Soknerådet konstituerer seg på første møte

Faste medlemar

ÅSE KONGSVIK, HENJAVEGEN
SIGNE EIKENES, LEITEBAKKANE
JON ERLING OPPEDAL, GRINDSVEGEN
TORE ODDVIN STØLEN, NJØSAVEGEN
TOVE STENSÅS, KOLABAKKEN
ELIN BORLAUG HAUGE, RØYSAVEGEN

Varamedlemar

ELI MARITA VIK NÆSS, SOGNEFJORDVEGEN
IDA ELISABETH JØRSTAD RØYSUM, LEITEBAKKANE
GRETE HAMRE, GJERTRUDBAKKEN
EGIL HENNING YTRØY, RØYSAVEGEN
SIRI ANDRESEN, LUNDHEIM