Kaupanger sokneråd, 2019 - 2023

Kaupanger sokneråd, 2019 - 2023

Publisert: 04.10.2019
Oppdatert: 04.10.2019

Det nye soknerådet i Kaupanger trer i kraft 1.november 2019. Soknerådet konstituerer seg på første møte.

Faste medlemar 

EINAR SKEIE, KAUPANGSVEGEN
RASMUS STOKKE, FURUVEGEN
MAY KRISTEL BØDAL, SKOGAVEGEN
MARGUNN LOMHEIM, ØVRE AMLA
TERJE HAUSTÅKER, BRÅTAVEGEN 
MARIE BUKHOLM, ROGNEVEGEN

Varamedlemar 

INGER JOHANNE TALLE, KAUPANGSVEGEN
ANNY HOFSVIK, KAUPANGSVEGEN
BRITT ELIN YTTRI, HAUKÅSSVINGEN
ERLING AUNE, GROAVEGEN
SVANHILD KARIN BREISNES, FURUVEGEN