Kyrkja i Sogndal og Leikanger > Mi kyrkje > Ølmheim kyrkje > Norum sokneråd > Møtekalendar
Norum sokneråd - Møtekalendar