Kyrkja i Sogndal og Leikanger > Mi kyrkje

Salmekveld med Helge Gudmundsen i Stedje kyrkje

Helge Gudmundsen er ein kjent profil frå NRK radio gjennom mange år med annsvar...   Les meir...

Konsert med Dora David i Leikanger kyrkje

Fredag 22. November er du hjarteleg velkommen til ei flott konsertoppleving i L...   Les meir...

Stedje sokneråd, 2019 - 2023

Det nye soknerådet i Stedje trer i kraft 1.november 2019. Soknerådet konstitu...   Les meir...

Norum sokneråd, 2019 - 2023

Det nye soknerådet i Norum trer i kraft 1.november 2019. Soknerådet konstitue...   Les meir...

Leikanger sokneråd, 2019 - 2023

Det nye soknerådet i Leikanger trer i kraft 1.november 2019. Soknerådet konst...   Les meir...

Kaupanger sokneråd, 2019 - 2023

Det nye soknerådet i Kaupanger trer i kraft 1.november 2019. Soknerådet konsti...   Les meir...

Fjærland sokneråd, 2019 - 2023

Det nye soknerådet i Fjærland trer i kraft 1.november 2019. Soknerådet konstitu...   Les meir...

Feil i soknerådslista for Fjærland i kyrkjelydsbladet

I desse dagar har det siste nummeret av Sogndal kyrkjelydsblad komen ut i postk...   Les meir...

Kvardagstru hausten 2019

I haust er vi i gong med ein ny runde med kvardastru. Samlingane blir på høgsku...   Les meir...

Stille kveldar i Stedje kyrkje

Onsdag 6.november er det Stille kveld i Stedje kyrkje.    Les meir...

Resultat av soknerådsvalet

   Les meir...

Babysong hausten 2019

Vel møtt til babysong, alle foreldre som er heime med barnet i permisjon!    Les meir...